Vi ste ovde
Početna > Ideje i saveti > Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu

Nema osobe na svetu koja ne voli poklone.
Od knjige do automobila, sve se može pokloniti, čak i nešto što još uvek nemamo, a izvesno je da ćemo imati može da se pokloni.
Bilo bi apsurdno zakonski regulisati to što vam je prijatelj ili rođak poklonio knjigu, ali kod nekih značajno skupljih stvari ugovor o poklonu treba da postoji.
On štiti prava obe strane i treba ga pažljivo sastaviti.
U ovom slučaju ne govorimo o nekom manjem ili većem pokretnom poklonu, tema našeg teksta je poklanjanje nekretnina, što mnogi smatraju najvećim poklonom koji neko može dobiti.
Da li je ugovor o poklonu stvarno neophodan ako poklanja, na primer, roditelj detetu, i da li je poklon uvek stvarno besplatan su neka od pitanja na koje ćemo odgovoriti.
Pa da počnemo od samih elemenata ugovora o poklonu.


Postoje dve ključne stavke a to su besteretnost davanja i predmet poklona.
Predmet poklona može biti imovina poklonodavaca ili neko drugo pravo koje on ima na pokretne, nepokretne, potrošne ili nepotrošne stvari, čak i buduće stvari čija vrednost nije poznata (npr. prinos plodova neke njive, rod voća itd.).
Takođe, poklonom se poklonoprimcu mogu ustupiti i tražbena prava, kao i druga činjenja u korist imovine, kao na primer, oproštaj duga ili isplata tuđeg duga.
U našem slučaju govorićemo samo o nekretninama- kuća, stan ili zemljište.
Besteretnost davanja znači da poklonodavac nema prava od poklonoprimca da traži bilo kakvu naknadu ili protivuslugu. Poklon je čin zahvalnosti prema poklonoprimcu i kao takav naziva se dobročin posao.
Ugovor o poklonu sklapa se za života poklonodavca.

Različiti ugovori o poklonu

Postoji više tipova ugovora o poklonu:
-Ugovor o poklonu sa nalogom
podrazumeva da se ugovor može raskinuti ako se nalog odnosno neki uslov nije ispunio.
-Ugovor o mešovitom poklonu
Ugovorne strane se međusobno obavezuju s tim da veća vrednost stvari jedne strane predstavlja poklon za drugu stranu.
– Ugovor o uzajamnom poklonu
Obe strane uzajamno poklanjaju i primaju poklon.
– Namera darežljivosti ili animus dandi
Takav poklon se daje kao nagrada u znak zahvalnosti poklonoprimcu.
– Ugovor o poklonu zasnovan na moralnoj dužnosti.
Ako su ugovrne strane u bračnom, rođačkom ili prijateljskom odnosu.

Koji su uslovi potrebni da bi se učestvovalo u ugovoru o poloklonu?

Poklonodavac mora biti stariji od 18 godina čime stiče poslovnu sposobnost.
O poklonoprimcu ne postoje takve odredbe i on može imati bilo kakav status.

Da li je moguće raskinuti ugovor o poklonu?

Postoje situacije u kojima je moguće zakonski raskinuti ugovor o poklonu, a to su:

  • sporazumno
  • ako poklonoprimac pokazuje nezahvalnost na poklonu
  • ako poklonodavac vše nema sredstava za život
  • prilikom razvoda braka
  • ako neko treće lice nije zadovoljno -npr. naslednici neke imovine nisu zadovoljni odlukom rođaka.

Porez na poklon

Da li je poklon u vidu nekretnine zaista potpuno besplatan?
Porez na poklon se plaća ukoliko je vrednost poklona veća od 100.000,00 dinara.
Od poreza su oslobođeni srodnici poklonodavca prvog naslednog reda, odnosno, njegova deca i bračni partner.
Naslednici drugog naslednog reda (roditelji, braća i sestre) mogu biti oslobođeni poreza ukoliko su neprekidno živeli u zajedničkom domaćinstvu sa poklonodavcem najmanje godinu dana pre prijema poklona, u suprotnom plaćaju 1.5% poreza od vrednosti nepokretnosti.
Ostali poklonoprimci moraju da plate 2,5 % vrednosti dobijenog poklona.

Proces potpisivanja ugovora o poklonu i prenos poseda na poklonoprimca

Prva stvar koja treba da se obavi je provera pravnog stanja nekretnine u pitanju.
Preporučljivo je da to obavi advokat.
Ta provera podrazumeva određivanje da li na toj nekretnini postoje neki pravni tereti u vidu hipoteke, duga, ili da li neka treća osoba polaže prao na nju.
Proverava se i da li je nekretnina legalizovana i uknjižena.
Ako se utvrdi da je nekretnina legalizovan u knjižena i bez tereta poklonodavac i poklonoprimac određuju elemnte ugovora i stvara se pravni dokument ugovora o poklonu.
Sledeći korak je overa/solemnizacija ugovora koju mora izvršiti javni beležnik u prisustvu obe ugovorene strane i advokata.
Da bi poklonoprimac zakonski bio vlasnik nekretnine u pitanju, mora se upisati u katastar. Sam ugovor nije dovoljan za prenos vlasništva.
Nadamo se das mo vam bar malo razjasnili ovu temu.

5 thoughts on “Ugovor o poklonu

  1. Postovani, koliki bi bio trosak notara za overu ugovora o poklonu nepokretnosti izmedju supruznika, konkretno stana vrednosti 30.000 evra?

  2. Hvala vam ali ne znam kako to ta odradimo u katastar gde moja majka kao poklonodavac nije u mogućnosti da izađe iz bolnice!? Hvala

  3. Dobro vece.Nakon majcine smrti,nasledila sam kucu 1/1.Igrom slucaja nisam upisala u katastar.Sada bi htela da je prepisem kao poklon svom jedinom detetu.Interesuje me da li kad ugovor napravi advokat i podpise javni beleznik,mozemo da preskocimo korak,da ja prvo upisem u katastar nego da moje dete sa sudskim resenjem o nasledjivanju i ugovorom o poklonu,podnese u katastar zahtev za uknjizbu na njeno ime.Zdravstveno nisam dobro i zelim da
    to ucinim sto pre.Pozdrav

Ostavite odgovor

Top