Vi ste ovde
Početna > Ideje i saveti > Imovina stečena pre braka

Imovina stečena pre braka

Pitanje imovine je jedno od najbitnijih pitanja u životu pojedinca.

Ono povlači i pitanje nasledstva, kao i pitanje kako se imovina tretira u braku.

U idealnim uslovima, ni jedna od ovih stvari ne bi trebala da predstavlja problem, međutim situacija je često daleko od idealne.

U ovom tekstu ukratko ćemo se pozabaviti imovinom stečenom pre ulaska u brak i time kako se ona tretira u bračnoj zajednici.

Posebna i zajednička imovina supružnika

U toku braka, a posebno u slučaju razvoda kada dolazi do podele imovine bitno je da se zna koja imovina podleže podeli a koja ne.

Prema porodičnom zakonu zajednička imovina podleže podeli u slučaju da se bračnim ugovorom nije odredilo drugačije.

U zajedničku imovinu spada imovina koju su supružnici stekli radom tokom braka kao i prihod od imovine (dividende, rente).

Uz to, postoje i drugi, specijalni slučajevi zajedničke imovine – imovina dobijena u igrama na sreću, na primer.

Kada je posebna imovina supružnika u pitanju, postoji nekoliko jasnih odrednica:

  • imovina stečena pre braka;
  • imovina stečena besteretnim sticanjem za vreme trajanja braka (npr. nasleđe, poklon);
  • prihodi od posebne imovine koji nisu rezultat rada bračnih drugova (npr. kamate, dividende);
  • pokretne stvari za ličnu upotrebu jednog bračnog druga koji nisu u nesrazmernoj vrednosti prema istim takvim stvarima drugog bračnog druga (npr. pribor za brijanje);
  • novčana sredstva dobijena na osnovu naknade neimovinske štete za pretrpljeni fizički bol ili strah jednog supružnika kao oštećenog;
  • novčana sredstva dobijena po osnovu naknade imovinske štete za stvari iz posebne imovine jednog supružnika;
  • imovinske obaveze koje terete jednog supružnika a nastale su pre zaključenja braka (npr. kredit) ili deliktne obaveze koje terete jednog supružnika a nastale su pre ili za vreme trajanja braka.

Uz sve ovo, bitno je reći da se imovina stečena pre braka tretira kao posebna imovina nezavisno od toga na koji način je stečena – radom, kao nasledstvo ili poklon.

Posebnom imovinom svaki supružnik upravlja samostalno tokom trajanja braka kao i po prestanku bračne zajednice.

U slučaju ako (budući) supružnici to žele mogu jasno i precizno da odrede šta sve spada pod posebnu a šta pod zajedničku imovinu i kako će se njom rapsolagati u budućnosti, mogu to da urade solemnizacijom bračnog ili predbračnog ugovora.

Za sve specifične i konkretne situacije savetujemo vam da potražite pomoć advokata.

One thought on “Imovina stečena pre braka

Ostavite odgovor

Top