Vi ste ovde
Početna > Ideje i saveti > Dokumenta za legalizaciju nekretnine

Dokumenta za legalizaciju nekretnine

Poslednjih godina mnogo se govorilo o legalizaciji nekretnina i zakoni su promenjeni.

Osim ako niste pravno lice verovatno vam je veoma teško da ispratite sve procese i postupke kojima se legalizacija vrši, bilo da ste zainteresovani za kupovinu nekretnine koja nije legalizovana ili ste i sami vlasnik takve nekretnine.

Kada govorimo o legalizaciji, najčešće mislimo na kuće ili delove kuće i pomoćne prostorije koje su izgrađene bez dozvole za gradnju, mada se dešava i da prostori u zgradama budu nelegalizovani (npr, spajanje dva stana da bi se napravio jedan veći).

Šta je legalizacija?

Legalizacija ili ozakonjenje objekta je naknadno izdavanja građevinske ili upotrebne dozvole za objekat ili njegove delove za koje te dozvole ne postoje. Drugi slučaj koji potpada pod legalizaciju jesu objekti za koje postoje dozvole ali se od nje tokom gradnje odstupilo (npr. dozvola je za prizemnu kuću od 100 kvadrata, a vlasnik je odlučio da digne i sprat, ili da doda koji kvadrat više).

Razlozi zbog kojih objekat nije legalizovan su razni. Pre 20 ili 30 godina bilo je mnogo objekata koji su građeni bez dozvole, ako je postojao spor oko imovine takođe je bilo nemoguće legalizovati nekretninu, a nije bilo retko da su nemar ili finansijski razlozi vlasnika (npr. plaćanje poreza) razlog za bespravnu gradnju odnosno dograđivanje.

U ovom tekstu za vas smo spremili listu dokumenata koji će vam biti potrebni za legalizaciju objekta.

Ovde je reč o dokumentima potrebnim za legalizaciju već postojećih, nelegalno izgrađenih objekata, a ne dokumenta potrebna za novu gradnju.

Legalizacija nije moguća kod objekata koji su izgrađeni:

 • na nebezbednim zemljištima (klizišta),
 • od neadekvatnih materjala,
 • na površinama javne namene,
 • zaštićenim područjima.

Objekti koje je moguće legalizovati su :

 • Objekti bez dozvole
 • Pomoćni objekti (garaže, štale, bunari, bazeni i sl.)
 • Objekti na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi sa formiranim konstruktivnim sklopom (temelj, stubovi sa gredama, tavanice, krovna konstrukcija…)
 • Objekat za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom, kojim je bila uređena legalizacija, do 29. januara 2014. godine. Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 29. januara 2014. smatraju se legitimnim zahtevima u smislu ovog zakona.
 • Objekti sa dozvolom od koje se odstupilo
 • Objekat koji se može uskladiti sa važećim planskim dokumentom.
 • Objekat za koji je podnet zahtev u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, za koji postupak nije pravosnažno okončan

Zahtev za legalizaciju sadrži:

 • Naslovnu stranu (koju je propisalo Ministarstcvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
 • snimak izvedenog stanja predmetnog objekta,
 • Izjavu odgovornog projektanta/odgovornog izvođača radova,
 • Izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje,
 • Tehnička dokumentacija:
    • potvrda o registraciji preduzeća koje izrađuje dokumentaciju,
    • rešenje o odgovornim projektanima,
    • licence odgovornih projektanata,
    • izveštaj o stepenu završenosti objekta,
    • tehnički izveštaj arhitekture objekta,
    • opis stanja konstrukcije objekta,
    • opis stanja instalacija vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija i instalacija grejanja,
    • grafička dokumentacija (crteži) sa prikazom i obračunom svih površina objekta (NETO i BRUTO)
 • elaborat geodetskih radova,
  • kopija plana placa, sa ucrtanom visinom objekta (ako je objekat ucrtan u Katastru),
  • elaborat geodetskih radova (ako objekat nije ucrtan u Katastar)
  • geodetski elaborat posebnih delova objekta (u slučaju da objekat ima više od jednog stana ili garažu u sklopu objekta),
 • grafičke priloge – osnove predmetnog objekta, urađenim u tri primerka
 • fotografije predmetnog objekta

Takođe, česta su pitanja i oko cene legalizacije, a poslednji zakon na tu temu kaže da se cena određuje na nivou nadležnih organa lokalne samuouprave a ne na nivou države.

Takse su, s druge strane, fiksne i zavise od kvadrature i namene prostora (stambeni ili komercijalni objekti).

Na kraju, želimo da kažemo da je ova lista podložna promenama u zavisnosti od vašeg specifičnog slučaja i da najtačnije informacije možete dobiti u projektnom birou.

Da, na spisku je gomila dokumenata koje treba pribaviti, ali ne brinite, u skladu sa vašim slučajem, nadležni organ vam mora pismenim putem dostaviti spisak potrebnih dokumenata.

Srećno!

Vaš NadjiDom tim

2 thoughts on “Dokumenta za legalizaciju nekretnine

 1. Objekat drvene konstrukcije, koristim od 1988. godine, samogradnja, porez plaćam od 1989. godine redovno. Nemam struju. Želim da uvedem vodu (česma) . Objekat nije upisan u katastru. Posedujemo zabelešku opštinskog organa o objektu.
  Šta da radim da bi se objekat upisao u katastar nepokretnosti.

Ostavite odgovor

Top