Vi ste ovde
Početna > Ideje i saveti > Kupovina prvog stana – novčane olakšice i povraćaj pdv-a

Kupovina prvog stana – novčane olakšice i povraćaj pdv-a

Razgovarali smo sa gospodinom Milanom Mihajlovićem iz firme Grading koja se bavi izgradnjom i adaptacijom stambenih i nestambenih objekata, kako bismo za Vas pripremili spisak svih neophodnih dokumenata za povraćaj PDV-a pri kupovini prvog stana.

Prilikom kupovine nekretnine koja se nalazi u novoj stambenoj zgradi susrešćete se sa plaćanjem poreza: poreza na dodatu vrednost (PDV).

Prvim stanom smatra se stan, odnosno svojinski udeo na stanu kao i svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi koji kupuje osoba koja nema i nije imala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini, počev od 1. jula 2006. godine.

Zakon propisuje olakšice za kupce prvog stana za stanove u novoj gradnji. Ukoliko kupujete stan u novogradnji, onda ste u obavezi da platite porez na dodatu vrednost (PDV) koji prema poslednjim izmenama Zakona, iznosi 10%. Porez na dodatu vrednost se plaća isključivo pri kupovini prvog stana i to u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Pored toga, potrebno je i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, uz obaveznu uplatu novca na račun investitora.

Ukoliko kupujete svoj prvi stan (novogradnja) direktno od investitora, bićete oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i samim tim ste u mogućnosti da tražite povraćaj PDV-a (koji ste platili kroz kupoprodajnu cenu). Oslobađanje se vezuje za kvadraturu stana, odnosno kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za površinu stana do 40m² i za članove njegovog porodičnog domaćinstva (koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini nekretninu na teritoriji Republike Srbije) do 15m² po svakom članu. Pod porodičnim domaćinstvom se podrazumevaju svi članovi jednog domaćinstva (supružnici, deca, roditelji kupca, roditelji supružnika…) sa istim prebivalištem i adresom kao i kupac prvog stana. Ako kupac prvog stana kupuje stan površine od npr. 70m², imaće povraćaj   PDV-a samo na 40m², dok će na preostalih 30 kvadrata stana moći da dobije povraćaj na osnovu članova svog domaćinstva (15m² po svakom članu) i to pod uslovom da niko od njih do tog mometa nije imao neku nekretninu u svom vlasništvu. Takođe, ako ste u momentu kupovine prvog stana, povraćaj PDV-a ostvarili i na osnovu članova vašeg porodičnog domaćinstva (deca, supružnik, roditelji), morate znati da niko od njih u budućnosti pri kupovini sopstvenog stana neće imati pravo na povraćaj PDV-a.

Obveznik poreza za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, uz dokumentaciju podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana. Prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi privredno društvo koje je Prodavac stana.
Zahtev za refundaciju PDV kupcu prvog stana podnosi se na Obrascu RFN. Uz zahtev se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1. Zahtev – obrazac RFN
2. Overena izjava kupca da kupuje prvi stan – obrazac IKPS PDV
3. Fotokopija rešenja odobrenja za izgradnju objekta – poseduje prodavac stana
4. Ugovor o kupoprodaji – original ili overena kopija
5. Račun prodavca sa iskazanim PDV-om- original ili overena kopija
6. Dokaz o isplati u celosti – ako je prodavac pravno lice – izvod iz banke prodavca overen pečatom banke
7. Potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti – original ili overena kopija
8. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija
9. Uverenje o državljanstvu – original ili overena kopija
10. Kopija lične karte – overena
11. Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2016.godine – izdaje MUP
12. Uverenje da kupac ne poseduje imovinu od 01.07.2016.godine – izdaje se u poreskom odeljenju prema mestu prebivališta kupca – za Kragujevčane u ul. Branka Radičevića 9 ( zgrada Svetlosti) i na šalteru broj 3 Poreske Uprave
13. Kopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva                  
14. Uverenje Katastra Nepokretnosti da kupac ne poseduje nepokretnost

Ukoliko se zahtev odnosi i na članove domaćinstva koji su navedeni u zahtevu – potrebno je pribaviti obrasce pod rednim brojem 8 , 9 , 10 , 11, 12 i 14 za svakog navedenog člana. Za maloletno dete su potrebni samo obrasci pod rednim brojem 8 i 9, kao i uverenje o prijavljenom prebivalištu iz nadležnog MUP-a.

Nadležni poreski organ nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV-a rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a na dinarski račun Kupca stana.

Pravo na povraćaj PDV-a nemaju:
• fizička lica koja su već ostvarila refundaciju PDV-a prilikom kupovine prvog stana
• svi članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je on dobio mogućnost refundacije PDV-a) u momentu ako ikada budu kupovali sopstveni stan
• kupac i članovi porodičnog domaćinstva koji su stekli svoj prvi stan u staroj gradnji.

Milan Mihajlović, Mast.inž.građevinarstva
Grading doo

www.grading.rs

12 thoughts on “Kupovina prvog stana – novčane olakšice i povraćaj pdv-a

 1. Tanja,
  Da li je za povracaj PDV za kupovinu prvog stana bitno vreme od prijave prvog prebivalista u Srbiji!? Da li je potreban neki minimalan period koji morate biti prijavljeni u Srbiji, da bi dobili Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2016.godine za potrebe refundacije PDV za kupovinu prvog stana u Srbiji. Naravno, uz sve gore navedene uslove da budu ispunjeni.

  Unapred zahvalan!

  Jovan

  1. Poštovani Dragane,

   Zakonodavac predviđa kao jedan od uslova za povraćaj PDV-a da kupac nije imao u svojini STAN, što znači da posedovanje neke druge nepokretnosti ne utiče na povrat poreza. Moram se i ograditi da poreska uprava može imati drugačije tumačenje, ali mi smo u praksi imali slučaj da je kupac posedovao plac, a vraćen mu je PDV kod kupovine stana.

   Srdačan pozdrav,
   Vladimir Rafajlović
   http://www.realhouse.rs

  1. Poštovani Zorane,

   Zakonodavac predviđa kao jedan od uslova za povraćaj PDV-a da kupac nije imao u svojini STAN, što znači da posedovanje neke druge nepokretnosti ne utiče na povrat poreza. Moram se i ograditi da poreska uprava može imati drugačije tumačenje, ali mi smo u praksi imali slučaj da je kupac posedovao plac, a vraćen mu je PDV kod kupovine stana.

   Srdačan pozdrav,
   Vladimir Rafajlović
   http://www.realhouse.rs

 2. Ako isplatim stan u evrima u celosti na devizni racun prodavca stana koji je pravno lice investitor, dali je refundacija PDV u evrima.

 3. Poštovani,
  Kada je sestra kupovala stan još nije bila oženjena i za povrat PDV-a je u domaćinstvo navela roditelje i dobila je kompletan povrat.
  Kada ja budem kupovao stan da li mogu njih da prijavim za povrat preko 40m2 i da dobijem pun povrat za kompletnu kvadraturu (do 70m2), znači neće oni biti kupci, nego ja, ali će oni kao i kod sestre biti članovi domaćinstva.
  Unapred zahvalan!
  Milan

  1. Poštovani Milane,

   Odgovor na ovo pitanje je NE.
   Roditelji su već jednom ostvarili mogućnost povrata kao članovi domaćinstva i nemaju pravo ponovo na povrat.

   Vladimir Rafajlović
   Real House nekretnine Novi Sad
   http://www.realhouse.rs

 4. Poštovani, ukoliko otac ima stan na svoje ime, a majka nema ništa na svoje, a žive na istoj adresi, da li majka prilikom kupovine stana ima pravo na povrat PDV-a?

 5. Poštovani da li mogu da angažujem firmu da mi sazida porodičnu kuću, njoj da platim celu sumu preko računa, i na kontu toga što nemam nikakvu nepokrentost osim tog placa na svoje ime, da tražim poraćaj PDV-a od te novoizgrađene kuće?

 6. Poštovani dobar dan,
  Ukoliko jedan od supružnika ima stan na svoje ime, u kom oboje žive, i stekli su ga za vreme braka. Da li drugi ima pravo na povrat PDV-a od kupovine stana, ukoliko bi uzeo stan samo na svoje ime?

  Srdačan pozdrav

Ostavite odgovor

Top