Vi ste ovde
Početna > Ideje i saveti > Ko placa porez na prenos apsolutnih prava – kupac ili prodavac?

Ko placa porez na prenos apsolutnih prava – kupac ili prodavac?

Kupili ste stan ili kuću ali samom kupovinom niste završili sav neophodan posao da biste mirne glavi mogli da kažete da je ta nekretnina sada sasvim legalno vaša.

Nakon sklapanja i overe kupoprodajnog ugovora mora postojati poreska prijava i nekretnina se mora upisati u Katastar nepokretnosti pod vašim imenom – tek nakon što ispunite obe ove stavke, nekretnina je legalno vaša.

Postoje tri tipa poreza kada je kupoprodaja nekretnina u pitanju – porez na prenos apsolutnih prava, porez na imovinu i porez na kapitalne dobitke.

U ovom tekstu, bavićemo se porezom na prenos apsolutnih prava.

Ko i kako podnosi ovu poresku prijavu?

Pre nego što odgovorimo na ovo pitanje treba da znamo šta je porez na prenos apsolutnih prava.

Apsolutna prava kod kupoprodaje nekretnina čine pored ostalog i vlasnička prava.

Kada kupujete nekretninu prenosite vlasništvo sa prodavca na vas i zakon kaže da pri takvoj transakciji porez od 2.5% mora biti plaćen.

Zakonom je predviđeno da poresku prijavu podnosi i plaća prodavac, međutim u praksi je drugačije – prijavu podnosi i plaća kupac nekretnine.

Ako se pitate kako je to moguće ako nije kao takvo regulisano zakonom, evo odgovora.

Prodavac uglavnom ne želi više troškova na nekretninu koja više nije njegova pa sa nekretninom „dopušta“, odnosno daje saglasnost, kupcu da on plati porez umesto njega odnosno u njegovo ime.

Na samoj prijavi, uz prikupljenu ofgovarajuću dokumentaciju obe strane, pišu se podaci prodavca ali ih plaća kupac.

Postoje situacije u kojima prodavac plati porez, međutim, uglavnom se kupoprodajnim ugovorom odredi da je kupac dužan da prodavcu taj novac vrati.

Bitno je znati da niste vlasnik nekretnine samo ako ste platili ovaj porez, uz to, morate biti upisani kao vlasnik u Katastru.

 

Ako poreska uprava utvrdi da je cena nekretnine koja je određena ugovorom niža ili viša od tržišne, porez će se srazmerno umanjiti ili povećati.

Nekada se za takvu odluku izlazi na teren i komisija vrši procenu, dok se najčešće, a posebno kada su stanovi u pitanju, cena poredi sa cenom drugih stanova u istoj kategoriji (spratnost, opremljenost, lokacija…).

Kao kupac, imate prava da se žalite na tu odluku.

Nakon što rešenje o visini poreza stigne imate 15 dana da dug izmirite.

Da li možete biti oslobođeni plaćanja ovog poreza?

U slučaju da nemate nekretninu na svoje ime, i da je niste ni imali od 01.jula 2006, možete biti oslobođeni plaćanja ovog poreza.

Oslobađanje važi na površinu do 40m², za svaki kvadrat preko plaća se porez.

Na primer, kupili ste stan od 50m², platićete porez samo na tih 10m² razlike.

U slučaju višečlanih porodica, možete biti oslobođeni plaćanja poreza na dodatnih 15m² po članu domaćinstva u slučaju da ni oni nemaju nekretninu na svoje ime i nisu je imali od jula 2006.

Jednom kada iskoristite ovo pravo gubite ga u slučaju neke druge, buduće kupovine.

Ako nemate pravo na oslobođenje, proverite da li porez može da vam bude umanjen.

Umanjnje se vrši po osnovu:

 • lokacije – cena može da varira plus ili minus 10%
 • godine gradnje – plus minus 15%
 • stanove u suterenu, potkrovlju i slično- i do 20 %
 • spratnost do 10%.

Napomena: Kada kupujete stan od investitora – odnosno vi ste prvi vlasnik stana, tada plaćate PDV.

U tom slučaju ne plaćate porez na prenos apsolutnih prava. Ove dve vrste poreza se međusobno isključuju.

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Poreska prijava na obrascu PPI-4 popunjena na ime prodavca;
 • Fotokopija lične karte prodavca i kupca;
 • Original ili overena fotokopija ugovora o kupovini prvog stana;
 • Fotokopija dokaza vlasništva prodavca (osnov sticanja nepokretnosti);
 • Izjava kupca da kupuje prvi stan – IKPS-PPAP. Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave ali ga morate overiti kod notara;
 • Uverenje o državljanstvu kupca;
 • Izvod iz matične knjige rođenih kupca;
 • Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. godine.
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština;
 • Ovlašćenje prodavca kupcu za učešće u poreskom postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, a najčećše je sadržano u samom ugovoru o prodaji nepokretnosti.

Dokumenta za druge članove domaćinstva:

 • Uverenje o državljanstvu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (za decu i roditelje);
 • Izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike);
 • Fotokopija lične karte;
 • Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine.
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01.jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština.

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Top