Vi ste ovde
Početna > Ideje i saveti > Obaveze i prava zakupca i stanodavca

Obaveze i prava zakupca i stanodavca

U ljudskoj je prirodi da zna i da vodi računa o tome koja prava ima u nekoj situaciji.

Kada iznajmljujete stan –bilo nekome, bilo od nekoga, morate da znate šta su vaše obaveze prema drugoj strani.

Zašto je to bitno?

Prvenstveno, bitno je da biste se zaštitili od problema u vidu nepotrebnih izdataka ili čak, u nekim situacijama i tužbe.

Ugovor o zakupu

S obzirom na to da je iznajmljivanje stana jedna svojevrsna poslovna razmena, idealno bi bilo da postoji ugovor o zakupu.

Prema važećem zakonu o stanovanju to bi zapravo trebala da bude obavezna stavka pri iznajmljivanju prostora, međutim, većina podstanara i stanodavaca oslanjaju se na usmeni dogovor.

Ugovorom o zakupu obe ugovorne strane se štite od potencijalnih problema: zakupac je zaštićen od, na primer, iznenadnog otkaza, a stanodavac od, na primer neplaćenih računa.

Šta se sve određuje ugovorom o zakupu:

  • Trajanje zakupa
  • Visina naknade za zakup
  • Način plaćanja
  • Dužina otkaznog roka
  • Specifične obaveze i prava i jedne i druge strane

Ugovor o zakupu treba da bude potpisan i overen inače osim moralne, nema nikakvu pravosnažnu vrednost.

Ukoliko istekne rok na koji je ugovor potpisan a ne dođe do potpisivanja novog ugovora sa novim odrednicama, smatra se da je ugovor potpisan na neodređeno pod istim uslovima koji su navedeni u postojećem ugovoru.

Obaveze i prava zakupca

Bilo da ste potpisali ugovor o zakupu ili ne, ovo su vaše obaveze i prava kao zakupca.

Zakupac stana u obavezi je da plaća kiriju u unapred dogovorenom roku kao i da vodi računa o tome da su plaćeni svi računi – struja, voda, grejanje, infostan…

Ukoliko želite da pravite neke promene u nekretnini – na primer da krečite zidove u neku drugu boju, postavite klima uređaj ako ga već nema ili promenite stolariju ili nameštaj (ukoliko nije lično vaš) morate se prvo konsultovati sa stanodavcem.

Kod manjih promena kao što je menjanje boje zidova, stanodavci se uglavnom ne bune.

Kod većih promena – na primer dodavanje ili rušenje pregradnog zida, ako se i slože, mogu tražiti da se pri izlasku iz stana nekretnina vrati u prvobitno stanje.

Zakupac je dužan da snosi troškove za sve sitne popravke, ili bilo šta što je oštećeno delovanjem samog zakupca.

U slučaju da ste investirali u nešto – npr klima uređaj, i ne želite da ga skidate i nosite sa sobom pri izlasku iz stana, možete da tražite da vam se vrednost investicije odbije od depozita.

Pri izlasku iz stana treba stan ostaviti čistim i u stanju u kom ste ga našli.

Takođe, treba platiti sve račune zaključno sa poslednjim mesecom kada ste boravili u stanu.

Ako imate neke potrebe o kojima stanodavac treba da vodi računa, imate prava da ih zatražite (naravno, ukoliko su razumne).

Obaveze i prava stanodavca

Kao što zakupac ima obaveze da svakodnevno održava iznajmljen stan kao da je njegov, tako i stanodavac ima obaveze prema zakupcu i svojoj nekretnini.

Već smo rekli da su sitnije popravke odgovornost zakupca ali odrzavanja i popravljanje instalacija je odgovornost stanodavca.

Kada iz nekog razloga postoji problem sa strujom, vodom ili gasom – ili bilo čime što direktno ometa normalno funkcionisanje u jednom stanu, stanodavac je dužan da u najkraćem mogućem roku reši problem.

Pri predavanju stana na korišćenje stanodavac treba da zakupcu da predoči sva moguća oštećenja da bi zakupac imao jasnu sliku o tome šta ga očekuje.

Tokom trajanja ugovora ili usmenog dogovora ugovorena kirija ne bi trebalo da se menja.

Nakon isteka, stanodavac vraća bivšem zakupcu depozit (umanjen za iznos koji odgovara novou oštećenja ako ga je bilo).

Jedna od stvari koja se retko dešava u praksi, a jeste jedna od dužnosti stanodavca, je da trenutnog zakupca prijavi na toj adresi.

 

Vaš Nadjidom!

Ostavite odgovor

Top